Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení uživatelé portálu Muzikanti. pro, dovolte, abychom vás seznámili s nařízením Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů a zásadách jejich zpracování.

Abychom vám mohli poskytovat služby vyplývající z funkcí webových stránek muzikanti.pro, shromažďujeme o vás osobní údaje nezbytné pro provoz služby.

Prohlašujeme, že zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou a zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu tzv. GDPR, které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Abychom vám mohli poskytnout naše služby a abychom je mohli nadále zlepšovat, zpracováváme o vás následující nezbytné informace:

Uživatel

 1. Uživatel je zájemce o zprostředkování služby muzikanta nebo soukromých hodin výuky. Pro správné zajištění poptávky muzikanta/učitele zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail, kontaktní telefon a text přiložený k poptávce. Tyto údaje poskytujeme současně poptávanému muzikantovi nebo učiteli za účelem realizace objednávky. Všechny tyto údaje slouží k úspěšnému získání muzikanta na vaši akci nebo učitele pro výuku hudby.

Muzikant/učitel

 1. Zpracováváme informace, které nám poskytujete v souvislosti s používáním naší služby pro získání zakázky na hudební vystoupení nebo hudební lekci.
 2. Zpracováváme jméno a příjmení, e-mail, telefon, webovou adresu, fotografie, videa, MP3 nahrávky. Jednotlivé položky si každý zaregistrovaný uživatel do profilu vkládá sám a dobrovolně.
 3. Položky vyplněné v profilu jako fotografie, videa, MP3, krátký popisek a biografie správce nevyžaduje a vyjadřují vůli muzikanta/učitele uvést tuto skutečnost pro vlastní propagaci.
 4. Evidujeme poptávky realizované prostřednictvím poptávkového formuláře u jednotlivých profilů, jejich datum uskutečnění nebo zrušení, datum začátku a konce výuky, počet vykázaných hodin a jejich evidenci, stejně jako evidenci uskutečněných vystoupení v souvislosti s vystavením provize za služby portálu muzikanti.pro. Zobrazování profilu může každý uživatel kdykoli zrušit, upravit nebo o jeho smazání požádat správce.
 5. Pouze na základě vašeho souhlasu (muzikanta/učitele) můžeme použít fotografie, videa nebo písemné reference na sociálních sítích souvisejících se službami stránek Muzikanti.pro za účelem propagace a to do doby, než udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů, zejm. na e-mail info@muzikanti.pro.
 6. Na základě oprávněného zájmu správce a v souladu s akceptací smlouvy z vaší strany využíváme vaše kontaktní údaje, zejm. e-mail a telefon pro realizaci a zprostředkování objednávky nebo za účelem zpětné vazby a hodnocení kvality provedeného uměleckého výkonu/lekce.
 7. Váš e-mail nevyužíváme k žádným marketingovým účelům, ani ho neposkytujeme třetím stranám. Posíláme jen e-maily nutné pro provoz a zajištění naší služby na základě smlouvy potvrzené obchodními podmínkami. Dále jen e-maily informativního charakteru, kdy důvodně předpokládáme, že vás zprávy o chodu stránek a služby ze strany muzikanti.pro zajímají. Tyto zprávy informativního charakteru však můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 8. Webové stránky muzikanti.pro umožňují zveřejňovat hodnocení, tzv. doporučení ze strany uživatelů a zveřejňovat je u profilů jednotlivých muzikantů nebo učitelů. V doporučení je uvedeno jméno hodnotícího a text. Po dobu zveřejnění hodnocení uchováváme e-mail a telefonní číslo hodnotícího subjektu, který může být pro případ kontroly kontaktován e-mailem nebo telefonicky. Text hodnocení spolu se jménem je zveřejněn po dobu existence profilu hodnoceného subjektu nebo do odvolání souhlasu se zveřejněním hodnocení na e-mail info@muzikanti.pro.

Jaké další informace zpracováváme

 1. Informace o vaší interakci s námi, například jakým způsobem byly využívány služby, způsob přihlášení, z jakého místa jste navštívili jednotlivé stránky a jak dlouho jste je používali, reakční časy, chyby stahování, způsob získání přístupu ke službám a ukončení jejich používání apod.
  Technické údaje používaných zařízení a nastavení, například IP adresa, nastavení prohlížeče, operační systém, platforma a cookies, jejichž ukládání můžete ukončit v nastavení prohlížeče.

Práva subjektu údajů

 1. V souvislosti s ochranou osobních údajů a naším zpracováváním máte právo na informace a přístup k vašim osobním údajům, zejména jaké údaje o vás zpracováváme, jakým způsobem jsou zpracovávány, jak dlouho je budeme zpracovávat, komu je případně budeme sdělovat. Máte právo na jejich úpravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost.
 2. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 3. V případě pochybností o správnosti zpracování osobních údajů, máte právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat prostřednictvím šifrovaných počítačových programů a zajistí jejich bezpečnost.

Závěrečná ustanovení

 1. Jako subjekt údajů (uživatel, muzikant, učitel) prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ustanovení §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle tzv. GDPR.
 2. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 3. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení se zpracováním osobních údajů.
 4. Správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Jak nás můžete kontaktovat

 1. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@muzikanti.pro nebo na adrese odpovědného správce Michal Hutyra, Benešovo nábřeží 2806, Zlín 76001.
 2. Pokud nebudete s poskytnutým vysvětlením spokojeni, nebo máte pochybnosti o zákonnosti zpracování vašich údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsi muzikant a chceš dát o sobě vědět?

  Registruj se. Je to gratis!