Michal Vajda

 Dirigování
 Hudební teorie
   Jihomoravský kraj
Cena:
500 Kč / 60 minut
  Kontaktovat učitele

Michal Vajda

Vystudoval Církevní konzervatoř v Kroměříži (dnešní Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci) obor Hra na varhany, dále pokračoval studiem oborů Duchovní hudba a Dirigování sboru na JAMU v Brně. Dnes se věnuje i školení pěveckého hlasu, hudební režii, zvukové režii a kompozici.

Biografie

Jako dirigent, sbormistr a interpret spolupracoval Michal Vajda s celou řadou orchestrálních a vokálních těles. Pravidelně spolupracuje s předními dirigenty, sbormistry, interprety, s řadou hudebních skupin a produkcí. Účastnil se mnoha významných domácích i zahraničních hudebních festivalů, na kterých získal jen přední umístění. Absolvoval také řadu dirigentských a sbormistrovských kurzů. Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů mu v roce 2007 udělil za mimořádné úspěchy "Cena Sbormistr-junior" a v roce 2016 "Cena Ferdinanda Vacha". Michal Vajda je také dlouholetým členem Hudební komise Unie českých pěveckých sborů, je pravidelně zván do odborných porot domácích i mezinárodních soutěží. 

 

Michal Vajda nyní působí již více jak 15 let jako sbormistr Českého akademického sboru, jehož je zakladatelem (2004). Dále je činný i jako pedagog (Masarykova univerzita Brno, Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, Základní umělecká škola J. Kvapila v Brně ad.). Je stálým členem několika hudebních seskupení (mimo jiné Expo & Pension rock a Tři na Tři band). Je stále zván jako interpret, dirigent a sbormistr ke spolupráci s předními profesionálními orchestry a institucemi, spolupracuje také na vytváření zvukových nahrávek, zvukových bank a filmové hudby. Podílí se na vedení master class v oblasti dirigování a sborové práce nebo se účastní jako porotce mezinárodních soutěží ad.  

Videa

Michal Vajda zde nemá žádná videa.

Rozvrh výuky

Michal Vajda nemá zveřejněný žádný rozvrh.

Doporučení

Michal Vajda zatím nemá zveřejněné žádné doporučení.

Napište doporučení